As­si­mi­la­tie­ver­lich­ting

Assimilatieverlichting is toepassing van kunstlicht voor de plantengroei en wordt toegepast in de glastuinbouw.