Bi­o­gas

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat door vergisting van organische materialen, zoals afval, mest en rioolwater. Biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan en is niet geschikt om in het gasnet te injecteren, omdat het een andere chemische samenstelling heeft dan aardgas. Biogas wordt dan ook hoofdzakelijk gebruikt om elektriciteit en warmte mee te produceren d.m.v. warmtekrachtkoppelingen.