CO₂

Koolstofdioxide is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als bruto formule CO₂. CO₂ is internationaal erkend als één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. Door het gebruik van fossiele bronnen is in de laatste 100 jaar veel CO₂ in de atmosfeer terechtgekomen, die daarvoor miljoenen jaren in de bodem was opgeslagen. Door het gebruik van duurzame bronnen komt enkel CO₂ uit de korte koolstofkringloop vrij, waardoor het totale CO₂ percentage in de atmosfeer niet verder stijgt. De CO₂ uitstoot ten opzichte van het peiljaar 1990 is één van de belangrijkste indicatoren in het voornemen van overheden om minder fossiele energie te gebruiken.