CO₂ neu­tra­li­teit

CO2 neutraal is een term die aangeeft dat een proces, persoon of organisatie niet bijdraagt aan klimaatverandering. CO2 neutraliteit gaat veelal verder dan energieneutraliteit, omdat de definitie breder is en de gehele keten in ogenschouw wordt genomen. Voorbeelden van een activiteit die ook onder deze definitie kan vallen is voedselconsumptie.