Her­nieuw­ba­re ener­gie

Hernieuwbare  energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De bekendste voorbeelden van hernieuwbare energie zijn zonne-energie, windenergie, bodemenergie, energie uit biomassa en energie uit water.