Odour Unit Eu­ro­pean

Dit is een geureenheid en is een maat die gebruikt wordt om de mate van geurbelasting te beschrijven. De geurconcentratie van een gasvormige stof wordt uitgedrukt in een aantal geureenheden per volume-eenheid lucht.