Out­put

Concrete prestatie die bij een activiteit geleverd wordt om het beleidsdoel te realiseren en een beoogd maatschappelijk effect te realiseren.