Ver­gis­ting

Bij vergisting wordt materiaal van bijvoorbeeld afval, mest of rioolwater in een anaeroob proces door enzymen omgezet in biogas. Dit biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan.