WKO

Warmte-koudeopslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Warmte-koudeopslag staat ook wel bekend als ondiepe bodemenergie (energie die afkomstig is van een diepte van minder dan 500 meter). Binnen de ondiepe bodemenergie kan nog onderscheid gemaakt worden tussen open systemen (onttrekking grondwater) en gesloten systemen (geen onttrekking grondwater).