Duurzaam­heids- en mi­li­e­u­mo­ni­tor Em­men

Duurzaamheids- en milieumonitor Emmen

Ach­ter­grond mo­ni­tor

De gemeente Emmen voert milieubeleid uit. De gemeente streeft ernaar de aanwezige milieukwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken en knelpunten te voorkomen en indien nodig op te lossen. Deze monitor toont de gemeenteraad en overige belangstellenden per milieuthema de stand van zaken en de activiteiten die de gemeente uitgevoerd heeft, uitvoert en van plan is uit te voeren. Dit wordt gerelateerd aan de doelstellingen die per thema zijn vastgelegd. De informatie in de monitor wordt periodiek geactualiseerd. De monitor is voor het laatst geactualiseerd in het voorjaar van 2019.

De volgende negen milieuthema’s zijn opgenomen in de monitor:

  1. Energie
  2. Bodem
  3. Afval
  4. Geluid
  5. Lucht en geur
  6. Externe Veiligheid
  7. Licht
  8. Water
  9. Klimaatadaptatie